ផ្ទះ >ផលិតផល

ផលិតផល

ក្រុមហ៊ុនដុងហ្គួនហ្គួនឆេងប្រាយស៊ីឃេរឹសមេនខូអិលធីឌីផ្តោតសំខាន់លើការផ្តល់កំដៅទឹកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ចានត្រជាក់ទឹកម៉ាស៊ីនបែហោងធ្មែញទំនាក់ទំនងកែច្នៃគ្រឿងបន្លាស់ CNC ។ ក្រុមហ៊ុនប្រកាន់ខ្ជាប់នូវជំនឿល្អដែលជាគោលការណ៍និងទន្ទឹងរង់ចាំដោយស្មោះដើម្បីធ្វើការជាមួយអ្នក។